Vereenvoudigde Privacy Verklaring

Wij werken aan een volledige implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) regelgeving.

Voor onze goede werking is het nodig dat wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, zakelijke contacten, etc. .

We verzamelen enkel de minimaal vereiste persoonsgegevens en deze worden uitsluitend gebruikt voor de strikt noodzakelijke doelen en worden principieel niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van contractuele verplichtingen (zoals bv. uitvoeren van een overschrijving).

Voor
    ● bijkomende informatie betreffende onze processen / gebruik van persoonsgegevens
    ● recht op inzage / correctie / verwijdering van uw gegevens
kan u ons steeds contacteren op privacy@thainakhon.be of hier.